JAKO Short Allround Unisex

100 % Polyester (recycelt)

CHF 30.00